Aşılama

Pek çoğumuzun bildiği gibi sokakta yaşayan kedi ve köpekler birçok viral, bakteriyel, paraziter hastalık taşırlar. Birçoğu bu hastalıklara direnç göstermeyi başarabilirken, anlamlı bir kısmı da hayatını kaybeder. Bu hastalıklar son derece tehlikeli boyutlara ulaşabilmektedirler. Evde bakımını üstlendiğimiz hayvanımıza ise bu hastalıklar birçok yoldan ulaşabilir. Köpekler, sık sık dışarı ile temasta bulundukları için bu anlamda kedilere göre daha çok risk altında görünseler de, durum kediler için de son derece karmaşık olabiliyor. Evde tutulan kedilerimiz dahi birçok kez başarılı ya da başarısız evden kaçma deneyimleri yaşıyorlar. Yahut dışarıdan sahiplenilen ikinci bir hayvanla temas halinde bulunabiliyorlar. Veteriner kliniğine gitmek bile bir bulaş yolu olabilir. Bu sebepten uygulanması gereken aşılar çok elzemdir.

Kedi karma aşıları, kedinizi gercekten ölümcül bir hastalıktan koruyabilir. Kedi lösemi (FelV) aşılarını sadece sık sık dışarı çıkan kedilerde uygulama öneriyoruz. Çünkü ilerleyen dönemlerde ortaya çıkabilecek bir sarkom (Vaccine associated sarcomas) ile ilişkilendirilmişlerdir. Köpeklerde karma aşı uygulaması yine en önemlisidir diyebiliriz. Hepimizin 'köpek gençlik hastalığı' olarak bildiği ve özellikle yavrularda ölümcül seyreden bu hastalıktan korunmanın yolu da yine aşılamadır. Hatta bu aşının 21 gün ara ile en az üç doz uygulanmasını önermekteyiz. Ülkemiz gibi, bu hastalığın yoğun görüldüğü (endemik) bölgelerde beş doza kadar uygulama önerilmektedir. Bir diğer konu ise iç ve dış parazit uygulamaları. Halk arasında 'aşı' olarak telaffuz edilse de esasında iç ve dış parazit uygulamaları sadece ilaç uygulamasıdır. Bu konu insan sağlığı açısından da önem taşır. Dış parazitler; pire, kene ve bitler kedi veya köpeğinize iç parazitleri de taşırlar. İç parazitler insanları da enfekte edebilmektedir. Bunlar çoğunlukla barsak kurtlarıdır.

Kliniğimize gelebilmeniz için buraya bir harita bırakıyoruz